Programování I -- ZS 2017/2018

English version of page for Programming I is available and is actual for weekly labs, see Programming 1 for English Students (will be updated).

přehled požadavků

průběh výuky v semestru/Lectures and Labs Week by Week

Přehled výukových textů a dalších materiálů, ukázek písemek…

užitečné odkazy/useful links

Systém Progtest/Progtest system je určen pro odevzdávání a vyhodnocení všech úkolů v průběhu semestru. Hlašte se školním uživatelským jménem a heslem - LDAP.

AWS - Adaptivní webové systémy -- LS 2015/2016

V průběhu letního semestru zde budou průběžně aktualizovány informace o výuce.


Během zimního semestru mám konzultační hodiny každé úterý od 13.00 do 14.00 v místnosti EA416. Uvítám, pokud mi v případě konzultace k obtížnějším otázkám pošlete předem e-mailem stručný popis vašeho problému.

Shrnuto: dotazy nejlépe e-mailem mailto:petr[tecka]saloun@vsb[tecka]cz.

Průběh výuky

start.txt · Last modified: 2017/09/18 08:55 by saloun
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki