Programování I -- ZS 2018/2019

English version of page for Programming I is available and is actual for weekly labs, see Programming 1 for English Students (will be updated).

přehled požadavků/goals and requirements

průběh výuky v semestru/Lectures and Labs Week by Week

Přehled výukových textů/study texts and links a dalších materiálů, ukázek písemek…

užitečné odkazy/useful links

Systém Progtest je určen pro odevzdávání a vyhodnocení všech úkolů v průběhu semestru. Hlašte se školním uživatelským jménem a heslem - LDAP.

Progtest system for daily interaction and task submission, use your VSB credentials - LDAP is used.


Během zimního semestru mám konzultační hodiny každý čtvrtek od 9.15 do 10.15 v místnosti EA416. Uvítám, pokud mi v případě konzultace k obtížnějším otázkám pošlete předem e-mailem stručný popis vašeho problému.

Shrnuto: dotazy nejlépe e-mailem mailto:petr[tecka]saloun@vsb[tecka]cz.

start.txt · Last modified: 2018/09/18 13:49 by saloun
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki